Početna

BIT Centar ima za cilj da omogući mladim perspektivnim stučnjacima i poduzetnicima da uspostave i razviju svoj posao iz oblasti IKT-a.

Pojedinci koji imaju ideju ili projekt, ljudi koji su tek osnovali svoju firmu ili oni koji su tek osnovali svoju firmu ili oni koji imaju razvijenu firum, ali žele da prošire tržište mogu aplicirati u BIT Centar.

Svrha inkubatora je da asistira i ubrza proces razvoja kompanija lociranih u BIT-u. Ovaj cilj može postići obskrbljivanjem kompanija sa potrebnim uslugama, treninzima, infrastrukturom i drugom neophodnom podrškom, a sve u cilju  kreiranja finansijski stabilnih kompanija s visokim potencijalom za rast i razvoj.

BIT Centar se sastoji od pet zgrada sa ukupno oko 2.700m2 u centru grada. Pored kancelarijskog prostora sa savremenom opremom Centar pruža i stručne usluge: poslovni konsalting, poslovne treninge, poslovno povezivanje, transfer znanja i tehnologija. Intenzinvno se radio na priširivanju prostornih kapaciteta u skald sa potrebama.

BIT Centar sarađuje sa Univerzitetom u  Tuzli, posebno Elektrotehničkim fakultetom, na izgradnji i selekciji najboljih kadrova iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, ohrabrivanju na start up poslovnim projektima, njihovom poslovnom treningu i podršci putem SEED Capital fonda.